Reguliere cursussen Italiaans


Bij ITALTAAL GOUDA kunt u groepslessen en privé-lessen Italiaans volgen. De reguliere groepscursussen bestaan uit 24 bijeenkomsten van 1,5 uur. In de cursussen is conversatie-vaardigheid het hoofddoel: u leert goed Italiaans begrijpen en spreken, en kunt zich dan in tal van situaties in Italië verstaanbaar maken voor de bewoners!

Om Italiaans te kunnen verstaan en het zelf begrijpelijk te spreken, oefent u tijdens de lessen ook uw luistervaardigheid en grammaticale toepassing. Door thuis een aantal huiswerkoefeningen te doen, ontwikkelt u vervolgens die nieuwe kennis en uw taalkundigheid nóg verder. U heeft voor het huiswerk ongeveer 2 uren per week nodig.


De klassikale lessen vinden plaats in de Mozaïek op Bachstraat 3 in Gouda. Deze lokatie is voor wat de corona-situatie betreft, geschikt veilig & comfortabel om er cursus van Italtaal te volgen.

Deelname aan een volledige cursus van 24 lessen bedraagt 315 euro, excl. lesboek. Deze prijs geldt voor alle niveau's. Volgt u voor het eerst een cursus bij ons? Dan betaalt u voor de hele cursus / voor de 24 lessen-tezamen slechts 285 euro ongeacht het cursusniveau: een "Welkomst-korting" van 30 EURO dus!

Stroomt u tijdens een cursus in? Dan zijn de cursuskosten natuurlijk omgerekend naar verhouding / naar het aantal lessen vanaf uw latere instapdatum, dat is wel zo eerlijk voor u!

Hieronder ziet u op welke niveau's u bij ons Italiaans kunt leren en wat de onderwerpen en leerdoelen van die cursussen zijn.

Wil u zich aanmelden voor een cursus? Klikt u dan op de volgende knop:

Beginners / 1ste jaars

Iets over jezelf kunnen vertellen, kamer reserveren, informatie opvragen, eten en drinken bestellen, smaak en voorkeur benoemen, over werk & beroep vertellen, naar de weg vragen, winkelen, over vakantie vertellen & vakantie boeken.

De grammatica is op basisniveau (A1): de meest voorkomende werkwoorden in tegenwoordige tijdsvorm en verleden tijdsvorm, telwoorden, spellen, en bijvoeglijke naamwoorden.

Lesboek: Al Dente 1


de cursussen zijn begin oktober gestart, maar instromen is goed mogelijk:

maandagen 20.30-22.00

vrijdagen 11.00-12.30

Gevorderde beginners / 2de jaars

Verdieping van onderwerpen die in de beginnerscursus nog basic waren. Personen beschrijven qua uiterlijk en qua karakter, woonomgeving beschrijven & discussiëren over steden, koken & praten over voedsel en produkten, sport & welzijn.

De grammatica omvat de wederkerende werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, trappen van vergelijking, de gerundio en de condizionale (niveau A1+).

Lesboek: Al Dente 1, vanaf hoofdstuk 5,

of Allegro Nuovo 1, Tekst- & Werkboek, vanaf hoofdstuk 6.


de cursus is begin oktober gestart, maar instromen is goed mogelijk:

woensdagen 20.30-22.00

Licht gevorderd / 3de jaars

In deze cursus wordt u goed vaardig in het op gang houden van een conversatie, het uitgebreid verwoorden & toelichten van uw wensen en werkervaringen. U oefent ook uitgebreider over persoonlijke ervaringen vertellen, telefoongesprekken kunnen plegen met instellingen, uw plannen en dromen verwoorden, en meer.

Grammaticaal (niveau A2) vergroot u uw kennis & vaardigheid met verschillende verleden tijdsvormen, de toekomstige tijd, de gebiedende wijs en de trappen van vergelijking in uitgebreide vorm.

Lesboek: Al Dente 2


deze cursus wordt in het nieuwe cursusjaar weer gegeven:

vanaf woe. 20 sept (2023) 20.30-22.00

Half gevorderd / 4de jaars

De onderwerpen in deze 4de jaars-cursus omvatten o.a. Italiaanse films, internetgebruik, de italiaanse media (de RAI), praten over muziek en over lezen, het verwoorden van uw meningen over bepaalde situaties, het kunnen samenvatten van een langer verhaal of uitgebreidere gebeurtenis, vertellen over een dag op uw werk of juist daarbuiten, uitstapjes in Italië, italiaanse tradities & feestdagen.

Aan het eind van deze cursus begint u zich grammaticaal (niveau A2+) verfijningen eigen te maken in het gebruik van verschillende soorten verleden tijdsvormen, werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden: deze verfijningen en een precieser taalgebruik zorgen er voor dat u begint te spreken als de italianen onderling in het dagelijkse leven.

Lesboek: Allegro Nuovo 2, vanaf hfdst. 6


de cursussen zijn begin oktober gestart, maar instromen is goed mogelijk:

dinsdagen 19.00-20.30

woensdagen 19.00-20.30

Avanzati / 5de jaars

Als gevorderde 5de-jaars cursist werkt u met Italiaanse grammatica van een hoog niveau (B1). Bijvoorbeeld typische tijdsvormen als de passato remoto en de congiuntivi, evenals de lijdende vorm en de onpersoonlijke vorm, zullen de revue passeren.

Soggetti di lettura e di conversazione comprendono prodotti tipici italiani, lavorare e vivere nelle regioni/città italiane, esprimere e spiegare la Sua propria opinione, raccontare su abitudini, parlare del weekend degli italiani. Anche la grammatica (livello A2-B1) del quarto anno sarà stata ripetuta brevemente.

Libro di italiano: Al Dente 3


deze cursussen worden in het nieuwe cursusjaar weer gegeven:

martedì 19 sett. (2023), 19.00-20.30

mercoledì 20 sett. (2023), 19.00-20.30

Avanzati-plus / sesto anno

Questo corso è per quelli che hanno studiato l'italiano per almeno cinque completi anni. Si deve sapere parlare in italiano nell'intero corso. Dopo avere completato questo corso, si sa usare la lingua e parlare in italiano come gli italiani stessi. (Livello B2)

Libri di italiano: Buonasera a tutti! Tekst- & Werkboek, da unità 9


de cursus is begin oktober gestart, maar instromen is goed mogelijk:

il lunedì, 19.00-20.30

Avanzatissimi / settimo anno

Corso del livello più alto per studenti che hanno studiato l'italiano per almeno sei interi anni. Si studia sul livello B2+.

Lezione ogni altra settimana (così, questo corso consiste di 15 lezioni, come gli altri corsi continua fino a aprile; costi 210 euro)


(16px)


de cursus (een klein groepje) is begin oktober gestart, maar instromen is goed mogelijk:

il martedì, 10.00 - 11.30