ITALTAAL GOUDA SPAANS & ITALIAANS LEREN

Taalcursussen

Bij ITALTAAL GOUDA kunt u groepslessen en privé-lessen Italiaans en Spaans volgen.

De reguliere groepscursussen bestaan uit 24 bijeenkomsten van 1,5 uur. In de cursussen is conversatie-vaardigheid het hoofddoel: u leert goed Italiaans / Spaans begrijpen en spreken, en kunt zich dan in tal van situaties in Italië en Spanje verstaanbaar maken voor de bewoners!Om Italiaans of Spaans te kunnen verstaan en het zelf begrijpelijk te spreken, oefent u tijdens de lessen ook uw luistervaardigheid en grammaticale toepassing. Door thuis een aantal huiswerkoefeningen te doen, ontwikkelt u vervolgens die nieuwe kennis en uw taalkundigheid nóg verder. U heeft voor het huiswerk ongeveer 2 uren per week nodig.

Hieronder leest u over de onderwerpen en leerdoelen van de reguliere taalcursussen.


1ste jaars: Beginners

Iets over jezelf kunnen vertellen, kamer reserveren, informatie opvragen, eten en drinken bestellen, smaak en voorkeur benoemen, over werk & beroep vertellen, naar de weg vragen, winkelen, over vakantie vertellen & vakantie boeken.

De grammatica is op basisniveau (A1): de meest voorkomende werkwoorden in tegenwoordige tijdsvorm en verleden tijdsvorm, telwoorden, spellen, en bijvoeglijke naamwoorden.
2de jaars: Licht-gevorderden
Verdieping van onderwerpen die in de beginnerscursus nog basic waren. Personen beschrijven qua uiterlijk en qua karakter, woonomgeving beschrijven & discussiëren over steden, koken & praten over voedsel en produkten, sport & welzijn.

De grammatica omvat de wederkerende werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, trappen van vergelijking, de gerundio en de condizionale (niveau A1+).3de jaars: Half-gevorderden

In deze cursus wordt u goed vaardig in het op gang houden van een conversatie, het uitgebreid verwoorden & toelichten van uw wensen en werkervaringen. U oefent ook uitgebreider over persoonlijke ervaringen vertellen, telefoongesprekken kunnen plegen met instellingen, uw plannen en dromen verwoorden, en meer.

Grammaticaal (niveau A2) vergroot u uw kennis & vaardigheid met verschillende verleden tijdsvormen, de toekomstige tijd, de gebiedende wijs en de trappen van vergelijking in uitgebreide vorm.
4de jaars: Gevorderden / Avanzati

De onderwerpen in deze 4de jaars-cursus omvatten o.a. Italiaanse films, internetgebruik, de italiaanse media (de RAI), praten over muziek en over lezen, het verwoorden van uw meningen over bepaalde situaties, het kunnen samenvatten van een langer verhaal of uitgebreidere gebeurtenis, vertellen over een dag op uw werk of juist daarbuiten, uitstapjes in Italië, italiaanse tradities & feestdagen.

Met recht kunt u aan het eind van deze cursus zich GEVORDERD noemen: grammaticaal (niveau A2+) begint u zich verfijningen eigen te maken in het gebruik van verschillende soorten verleden tijdsvormen, werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden: deze verfijningen en een precieser taalgebruik zorgen er voor dat u begint te spreken als de italianen onderling in het dagelijkse leven.


5de jaars: Avanzati-Plus

Als gevorderde 5de-jaars cursist werkt u met Italiaanse grammatica van een hoog niveau (B1). Bijvoorbeeld typische tijdsvormen als de passato remoto en de congiuntivi, evenals de lijdende vorm en de onpersoonlijke vorm, zullen de revue passeren.

Soggetti di lettura e di conversazione comprendono prodotti tipici italiani, lavorare e vivere nelle regioni/città italiane, esprimere e spiegare la Sua propria opinione, raccontare su abitudini, parlare del weekend degli italiani.

Anche la grammatica (livello B1) del quarto anno sarà essere ripetuta brevemente.
Sesto anno: Super-Avanzati

Questo corso è per quelli che hanno studiato l'italiano per almeno cinque completi anni. Si deve sapere parlare in italiano nell'intero corso. Dopo avere completato questo corso, si sa usare la lingua e parlare in italiano come gli italiani stessi. (Livello B1+)