ITALTAAL GOUDA ITALIAANSE TAALCURSUSSEN

Taalcursussen

De reguliere cursussen bij ITALTAAL in Gouda bestaan uit 24 bijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens die lessen leert u goed Italiaans begrijpen en spreken. U kunt zich dan in tal van situaties in Italië verstaanbaar maken voor de Italianen! 

Bij ITALTAAL is CONVERSATIE-VAARDIGHEID het hoofddoel: daar wordt dus veel aandacht aan besteed, in zowel de zes niveau-cursussen als de conversatiecursus voor zeer ver-gevorderden!  


Om Italiaans te kunnen verstaan en zelf begrijpelijk in het Italiaans te spreken, oefent u tijdens de lessen ook uw luistervaardigheid en grammaticale toepassing. Door thuis huiswerkoefeningen te doen, ontwikkelt u vervolgens die nieuwe kennis en uw taalkundigheid nóg verder. U heeft voor het huiswerk ongeveer 2,5 uren per week nodig. 

Hieronder leest u bij elke van de zeven cursussen over een aantal onderwerpen en ook de leerdoelen waar we ons in de lessen mee bezig gaan houden. 


1ste jaars: Beginners 
Iets over jezelf kunnen vertellen, kamer reserveren, informatie opvragen, eten en drinken bestellen, smaak en voorkeur benoemen, over werk & beroep vertellen, naar de weg vragen, winkelen, over vakantie vertellen & vakantie boeken.
 

De grammatica is op basisniveau: de meest voorkomende werkwoorden in tegenwoordige tijdsvorm en verleden tijdsvorm, telwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels.

De lesboeken waar we mee beginnen, zijn: "Allegro Nuovo 1" - Tekstboek & Werkboek. 

 


2de jaars: Licht-gevorderden 
Verdieping van onderwerpen die in de beginnerscursus nog basic waren. Personen beschrijven qua uiterlijk en qua karakter, woonomgeving beschrijven & discussiëren over steden, koken & praten over voedsel en produkten, sport & welzijn.
 

De grammatica omvat een uitbreiding van verleden tijdsvormen & wederkerende werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, trappen van vergelijking, onpersoonlijke werkwoordsvormen, de gerundio en de condizionale. 

Daarnaast herhalen we samen de grammatica op basisniveau. 

De lesboeken voor deze cursus zijn: "Allegro Nuovo 1" OF "Con Piacere 1" - Tekstboek & Werkboek. We gaan ons bezighouden met de tweede helft van deze boeken. 


3de jaars: Half-gevorderden 

In deze cursus wordt u goed vaardig in het op gang houden van een conversatie, het uitgebreid verwoorden & toelichten van uw wensen en werkervaringen. U oefent ook uitgebreider over persoonlijke ervaringen vertellen, telefoongesprekken kunnen plegen met instellingen, uw plannen en dromen verwoorden, en meer. 

Grammaticaal vergroot u uw kennis & vaardigheid met verschillende verleden tijdsvormen, de toekomstige tijd, de gebiedende wijs en de trappen van vergelijking in uitgebreide vorm.

Ook frissen we samen de hoogtepunten van de 2dejaars-grammatica op. 

In deze cursus starten we met het begin van de boeken: "Con Piacere 2" - Tekstboek & Werkboek.


4de jaars: Gevorderden 

De onderwerpen in deze 4de jaars-cursus omvatten o.a. italiaanse films, internetgebruik, italiaanse media (de RAI), praten over muziek en over lezen, het uiten van uw meningen over bepaalde situaties, het kunnen samenvatten van een langer verhaal of uitgebreidere gebeurtenis, vertellen over een dag op uw werk of juist daarbuiten, uitstapjes in Italië, italiaanse tradities, en italiaanse feestdagen.

Met recht kunt u aan het eind van deze cursus zich GEVORDERD noemen: grammaticaal begint u zich verfijningen eigen te maken in het gebruik van verschillende soorten verleden tijdsvormen, werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden: deze verfijningen en een precieser taalgebruik zorgen er voor dat u begint te spreken als de italianen onderling in het dagelijkse leven. Ook wordt 3de jaars-grammatica kort opgefrist

Tijdens de lessen verdiepen we ons in de tweede helft van de boeken: "Con Piacere 2" - Tekstboek & Werkboek. 5de jaars: Avanzato-Plus 

Als gevorderde 5de-jaars cursist werkt u met Italiaanse grammatica van een hoog niveau. Typisch Italiaanse tijdsvormen als de passato remoto en de congiuntivi, evenals de lijdende vorm en de onpersoonlijke vorm, zullen de revue passeren. 

Soggetti di lettura e di conversazione comprendono prodotti tipici italiani, lavorare e vivere nelle regioni/città italiane, esprimere e spiegare la Sua propria opinione, raccontare su abitudini, parlare del weekend degli italiani. 

Anche la grammatica del terzo anno sarà essere ripetuta brevemente. 

In questo corso "Avanzato-plus", cominciamo con l'inizio dei libri: "Con Piacere 3" - Tekstboek & Werkboek. 


6de jaars: Avanzatissimo 
In deze cursus voor zeer ver-gevorderden gaat u het hoogste kunnen in uw Italiaanse taalvaardigheid bereiken! Deze cursus is dan ook alleen geschikt als het kortgeleden is dat u zich verdiept heeft in de grammaticale onderwerpen die genoemd staan onder "5de jaars / Ver-gevorderden" (zie hierboven). De grammatica in deze 6de-jaars cursus omvat zeer ver-gevorderde vormen van o.a. congiuntivi en indirekte rede, gecombineerde grammaticale toepassingen en andere verfijningen. 

Le lezioni offrono opportunità di: descrivere il carattero e la storia delle regioni italiane, esprimere l'affetto e sentimenti di apprezzamento, esprimere opinioni e intenzioni nelle situazioni difficili, e più. 

Durante questo corso per avanzatissimi, l'essenziale della grammatica del quinto anno sarà ripetuta. Si occupa della seconda parte dei libri: "Con Piacere 3" - Tekstboek & Werkboek. 
CONVERSAZIONE PER GLI AVANZATISSIMI 

Deze cursus is alleen geschikt voor u als u al bekend bent met de zeer ver-gevorderde grammatica zoals genoemd bij de 6de-jaars cursus (zie hierboven). 

In questo corso, mette in pratico la Sua capacità di capire e fare discorsi di una certa lunghezza, di seguire e presentare argomentazioni - anche complesse - su temi vari, facendolo al livello fosse identico a quello del parlante nativo. 

Uno degli elementi delle lezioni sarà la conferenza, data dal corsista e per la quale quel corsista porta il tema, provando a far nascere la conversazione con il gruppo dei corsisti. 

Tutto questo in un'atmosfera creativa, simpatica e magari di buon spirito! 

I temi si possono trattare di vari aspetti italiani - e olandesi! - come paese, gente, storia e cultura, e anche di situazioni di salute ed emergenza. 

Testi letti saranno più lunghi e nello stile sia conciso che pittorico. 

Come desiderata dai corsisti, la grammatica verrà essere ripetuta.