ITALTAAL GOUDA ITALIAANSE TAALCURSUSSEN

Taalcursussen

De reguliere cursussen bij ITALTAAL in Gouda bestaan uit 24 bijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens die lessen leert u goed Italiaans begrijpen en spreken. U kunt zich dan in tal van situaties in Italië verstaanbaar maken voor de Italianen! 

Bij ITALTAAL is CONVERSATIE-VAARDIGHEID het hoofddoel: daar wordt dus veel aandacht aan besteed, in zowel de zes niveau-cursussen als de conversatiecursus voor zeer ver-gevorderden!  


Om Italiaans te kunnen verstaan en zelf begrijpelijk in het Italiaans te spreken, oefent u tijdens de lessen ook uw luistervaardigheid en grammaticale toepassing. Door thuis huiswerkoefeningen te doen, ontwikkelt u vervolgens die nieuwe kennis en uw taalkundigheid nóg verder. U heeft voor het huiswerk ongeveer 2,5 uren per week nodig. 

Hieronder leest u bij elke van de zeven cursussen over een aantal onderwerpen en ook de leerdoelen waar we ons in de lessen mee bezig gaan houden. 


1ste jaars: Beginners 
Iets over jezelf kunnen vertellen, kamer reserveren, informatie opvragen, eten en drinken bestellen, smaak en voorkeur benoemen, over werk & beroep vertellen, naar de weg vragen, winkelen, over vakantie vertellen & vakantie boeken.
 

De grammatica is op basisniveau: de meest voorkomende werkwoorden in tegenwoordige tijdsvorm en verleden tijdsvorm, telwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels.

De lesboeken waar we mee beginnen, zijn: "Allegro Nuovo 1" - Tekstboek & Werkboek. 

 


2de jaars: Licht-gevorderden 
Verdieping van onderwerpen die in de beginnerscursus nog basic waren. Personen beschrijven qua uiterlijk en qua karakter, woonomgeving beschrijven & discussiëren over steden, koken & praten over voedsel en produkten, sport & welzijn.
 

De grammatica omvat een uitbreiding van verleden tijdsvormen & wederkerende werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, trappen van vergelijking, onpersoonlijke werkwoordsvormen, de gerundio en de condizionale. 

Daarnaast herhalen we samen de grammatica op basisniveau. 

De lesboeken voor deze cursus zijn: "Allegro Nuovo 1" OF "Con Piacere 1" - Tekstboek & Werkboek. We gaan ons bezighouden met de tweede helft van deze boeken. 


3de jaars: Half-gevorderden 

In deze cursus wordt u goed vaardig in het op gang houden van een conversatie, het uitgebreid verwoorden & toelichten van uw wensen en werkervaringen. U oefent ook uitgebreider over persoonlijke ervaringen vertellen, telefoongesprekken kunnen plegen met instellingen, uw plannen en dromen verwoorden, en meer. 

Grammaticaal vergroot u uw kennis & vaardigheid met verschillende verleden tijdsvormen, de toekomstige tijd, de gebiedende wijs en de trappen van vergelijking in uitgebreide vorm.

Ook frissen we samen de hoogtepunten van de 2dejaars-grammatica op. 

In deze cursus starten we met het begin van de boeken: "Con Piacere 2" - Tekstboek & Werkboek. 4de jaars: Gevorderden / Avanzati  

De onderwerpen in deze 4de jaars-cursus omvatten o.a. italiaanse films, internetgebruik, italiaanse media (de RAI), praten over muziek en over lezen, het uiten van uw meningen over bepaalde situaties, het kunnen samenvatten van een langer verhaal of uitgebreidere gebeurtenis, vertellen over een dag op uw werk of juist daarbuiten, uitstapjes in Italië, italiaanse tradities, en italiaanse feestdagen.

Met recht kunt u aan het eind van deze cursus zich GEVORDERD noemen: grammaticaal begint u zich verfijningen eigen te maken in het gebruik van verschillende soorten verleden tijdsvormen, werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden: deze verfijningen en een precieser taalgebruik zorgen er voor dat u begint te spreken als de italianen onderling in het dagelijkse leven. Ook wordt 3de jaars-grammatica kort opgefrist

Tijdens de lessen verdiepen we ons in de tweede helft van de boeken: "Con Piacere 2" - Tekstboek & Werkboek. 


5de jaars: Avanzati-Plus

Als gevorderde 5de-jaars cursist werkt u met Italiaanse grammatica van een hoog niveau. Typisch Italiaanse tijdsvormen als de passato remoto en de congiuntivi, evenals de lijdende vorm en de onpersoonlijke vorm, zullen de revue passeren. 

Soggetti di lettura e di conversazione comprendono prodotti tipici italiani, lavorare e vivere nelle regioni/città italiane, esprimere e spiegare la Sua propria opinione, raccontare su abitudini, parlare del weekend degli italiani. 

Anche la grammatica del terzo anno sarà essere ripetuta brevemente. 

In questo corso "Avanzato-plus", il docente deciderà insieme cogli studenti per il libro di classe 
CONVERSAZIONE INTERMEDIO (TERZO ANNO) 

Questo corso è per corsisti che hanno studiato l'italiano per due completi anni. Devi sapere parlare in italiano durante tutta la lezione! Solo la grammatica viene spiegata in olandese quando necessario. Comunque, in questo corso studiamo meno profondamente la lingua italiana: nel primo posto parliamo in italiano, e lo facciamo su diversi soggetti della vita e della cultura italiana. 

Il libro che usiamo in questo corso: "Italia per stranieri". CONVERSAZIONE AVANZATI - AVANZATI PLUS (QUARTO-QUINTO ANNO)

Questo corso è per quelli che hanno studiato l'italiano per almeno tre completi anni. Devi sapere parlare in italiano durante tutto il corso! 

I contenuti di questo corso - soggetti e temi, vocabolari, grammatica - sono più o meno uguali a quelli del corso regolare del quarto e quinto anno. Però, in questo corso il docente inserisce anche materiali / soggetti extra che andranno bene anche con i libri principali del corso.

I libri usati in questo corso: "Con piacere 3 - libro di classe e libro degli esercizi".